ВУЗ ШАГ
 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
ВУЗ ШАГ Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Виховний процес

Тема виховної роботи  «Формування в учнів соціальної, морально-духовної, життєво-компетентної особистості для успішної самореалізації в соціумі як громадянина, сім‘янина, професіонала».

 

Головна мета виховних заходів:

 

-  створити умови для розвитку інтелектуальних, морально-етичних, духовних, загальнолюдських якостей, художньо–естетичних, трудових, фізичних сфер особистості учнів, творчої особистості, її здібностей і талантів;

 

Пріоритетні напрямки виховної роботи :

-  формування особистісних рис громадянина України, національної самосвідомості, правосвідомості, політичної культури, культури міжетнічних відносин;

 

-   формування морально активної особистості, в якій поєднані моральні якості та норми поведінки по відношенню до оточуючих;

 

-   формування екологічної культури, почуття особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них, здатності гармонійно співіснувати з природою;

 

-   розвиток в учнів широкого спектру естетичних почуттів, здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва;

 

-   морально-психологічну підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності, формування усвідомлення соціальної значущості праці, трудової активності, ініціативності;

 

-   формування вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних якостей, формування активної життєвої позиції;

 

-   виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності, культури розумової праці;

Виховний процес здійснюється згідно з «Основними орієнтирами виховання учнів 1-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 31.10.2011 №1243, за пріоритетними напрямками:

 

-  ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

-  ціннісне ставлення до сім‘ї, родини, людей;

-  ціннісне ставлення до природи;

-  ціннісне ставлення до культури та мистецтва;

-  ціннісне ставлення до праці;

-  ціннісне ставлення до себе.